دریافت فایل(بررسی طراحی وپیاده سازی یک سیستم E-test)

چکیده طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test همان طور که از نام تحقیق پیداست ما به دنبال طراحی یک سیستم برگزاری آزمون بصورت آنلاین هستیم، برنامه ای که بتواند این امکان را در اختیار اساتید، معلمان و یا هر نهاد وسازمانی که به دنبال برگزاری آزمون بصورت الکتبررسی طراحی وپیاده سازی یک سیستم E-test||دی سی41016694|dcy50010534|بررسی طراحی وپیاده سازی یک سیستم Etest
مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی طراحی وپیاده سازی یک سیستم E-test آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده

طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test

همان طور که از نام تحقیق پیداست ما به دنبال طراحی یک سیستم برگزاری آزمون بصورت آنلاین هستیم، برنامه ای که بتواند این امکان را در اختیار اساتید، معلمان و یا هر نهاد وسازمانی که به دنبال برگزاری آزمون بصورت الکترونیکی، سریع ،آسان ، ارزان و ایمن باشد، فراهم سازد. بدیهی است که کنترل و هدایت قسمت های مختلف سیستم در اختیار سطوح مختلف دسترسی می باشد که توسط طراح پیاده سازی شده است و با تغییر آن می توان عملکرد سیستم را بر حسب نیاز تغییر داد. این تحقیق می تواند کاربردهای وسیعی داشته باشد و در زمینه های گوناگون مورد استفاده قرار بگیرد و با کاهش هزینه های برگزاری آزمون، سهولت و امنیت برگزاری یک آزمون را تضمین نماید. با توجه به اینکه انجام این کار نیازمند اطلاعات پایه ای از عملکرد این گونه سیستم ها وکارهای انجام شده در این زمینه بود، تحقیق و جمع آوری اطلاعات در این زمینه را آغاز کردم. بعد از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق را به چند گام و هر گام را به فازهای کوچکتر تقسیم نموده و مرحله به مرحله کار را جلو بردم. آنچه در این مختصر آمده توضیحاتی در مورد سیستم ، تعریف ، اصول کار و شرح قسمت های مختلف سیستم، چگونگی پیاده سازی قسمتهای مختلف و الگوریتم های مربوطه می باشد.

واژه‌های کلیدی

سیستم ،آزمون آنلاین، طراحی سوال، session،آزمون پیش فرض.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه .................................................................................................................................................

1

فصل یکم - نگاه کلی به سیستم های مدیریت آزمون آنلاین..................................................................................................................................................

3

1-1- سیستم هایOTMS و ویژگی آنها‏ ..........................................................................................

3

1-2- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه........................... ............................................................

4

1-3- مشخصات اولیه سیستم................... ....................... ................................................... ...............

5

فصل دوم- بانک اطلاعاتی.................................................................................... ...............................................................................................................................................................

7

2-1- MYSQL ....................................................................... ........................................................

7

2-1-1- انتخاب پایگاه داده و برتری های MYSQL ................................................................. ....

7

2-1-2- رقبای اصلی MYSQL ................................................................................................ ....

9

2-2- طراحی بانک اطلاعاتی آزمون ...................................... ............................................... .............

11

فصل سوم- زبان برنامه نویسی PHP................................................................. ................... ...............................................................................................................................................................

17

3-1- PHP.......................................................................................................... .................... ..........

17

3-1-1- بررسی قابلیت های PHP.......................................................... ..........................................

18

3-1-2- مقایسه PHP با سایر زبان ها...............................................................................................

19

3-1-3- معایب PHP........................................................................................................................

23

3-2- Form Validation..................................................................................................................

26

3-3- استفاده از Sessionها.......................................................................................................... ......

27

فصل چهارم- آشنائی با سیستم مورد نظر............................................................................. ..................... ..........................................................................................................................................

4-1- روند کلی برگزاری آزمون...........................................................................................................

4-2- آموزش گام به گام کار با سیستم............................................... ..................................................

4-2-1- بخش مدیریت(مدیر سیستم)............................................... ......................................................................................

4-2-2- بخش مدیریت(مربی)............................................... ..................................................................

4-2-3- بخش داوطلبان............................................... .................................................................................................................................................................

34

34

35

35

38

41

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 2-2- جداول بانک اطلاعاتی و روابط بین آنها ................................................................................ .

11

شکل 3-2- Form Validation ............................................................................................................

27

شکل 3-3- استفاده از Sessionها‏ ............................................................................................ ...............

32

شکل 4-2- بخش مدیریت..........................................................................................................................

36

شکل 4-2-1- آزمون های موجود...................................................................... .......................................

37

شکل 4-2-2- بخش مدیریت(مربی)...........................................................................................................

38

شکل 4-2-2- افزودن آزمون.....................................................................................................................

39

شکل 4-2-2- افزودن سوالات..................................................................................... .............................

40

شکل 4-2-3-بخش داوطلبان...................................................................................... ..............................

41

شکل 4-2-3- مشخصات آزمون...............................................................................................................

42

شکل 4-2- 3- آغاز آزمون......................................................................................................................

43

شکل 4-2-3- نتایج آزمون......................................................................................................................

44

فهرست جدولها

عنوان

صفحه

جدول1-2- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه..............................................................................................................

5