دریافت فایل(پروژه آماده: بررسی روش های کاهش و صرفه جویی انرژی در ساختمان)

فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست جدولها و فهرست شكلها ز فصل 1 توجه به بهينه سازي انرژي در ساختمانها 1 1 1 مقدمه 1 1 2 انرژي در تاسيسات و تجهيزات خانگي 3 1 3 اتصال لوله هاي گاز طبيعي به نيروگاههاي برق كارخانجات 7 1 4 انرژيهاي نوين و كاربرد آنها در ساختمانپروژه آماده: بررسی روش های کاهش و صرفه جویی انرژی در ساختمان||دی سی30011679|dcy50010534|پروژه آماده: بررسی روش های کاهش و صرفه جویی انرژی در ساختمان
مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه آماده: بررسی روش های کاهش و صرفه جویی انرژی در ساختمان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالبعنوان صفحهفهرست جدول‌ها ‌وفهرست شكل‌‌ها ‌زفصل 1 توجه به بهينه سازي انرژي در ساختمانها 11 1 مقدمه 11 2 انرژي در تاسيسات و تجهيزات خانگي 31 3 اتصال لوله هاي گاز طبيعي به نيروگاههاي برق كارخانجات 71 4 انرژيهاي نوين و كاربرد آنها در ساختمانهاي مسكوني / تجاري / دولتي 81 5 مديريت استفاده از انرژي 121 6 چگونگي مصرف انرژي در ساختمانها و منازل 131 7 هزينه آلودگي هوا 201 8 يارانه و اقتصاد ملي در بخش ساختمان و كالاهاي توليدي 221 9 صرفه جویی انرژی در ساختمان ها و مشکلات پیش رو 25الف : جداره های بیرونی ساختمان 26ب : پنجره ها 27پ : استفاده از لامپ های کم مصرف و جدید : 27ت : تهویه مطبوع 28ث: سیستم های تهویه مطبوع کامل 281 10 مراجع 31فصل 2 ضوابط معماری در جهت کاهش مصرف انرژی در ساختمان 22 1 مقدمه 22 2 اهمیت بهره وري انرژي در بخش ساختمان و مسکن 62 3 استراتژي هاي بهره وري انرژي در بخش ساختمان و مسکن در ایران 112 4 انواع مقررات و استاندارد ها 132 4 1 فواید تدوین استاندارد و برچسب انرژي: 132 4 2 الزام به اجراي استانداردها: 142 4 3 استانداردهاي انرژي و نوع ساختمان: 142 5 مقررات مصرف انرژي ساختمان ها در آلمان 142 6 حمایت هاي تشویقی براي ساخت ساختمان هاي انرژي کارا 162 6 1 حمایت هاي مالی: 162 6 2 تشویق ها و حمایت هاي مالی: 162 7 مشاوره هاي مجانی براي ساخت ساختمان هاي انرژي کارا 172 8 فرهنگ سازي براي کاهش مصرف انرژي در ساختمان ها 182 8 1 اثر رفتار استفاده کنندکان و ساکنین بر میزان مصرف انرژي 182 8 2 مراحل اجراي فرهنگ سازي 192 9 کاهش مصرف انرژي ساختمان ها با طراحی معماري 192 10 بهره وري انرژي با طراحی معماري و طراحی شهري 212 11 مقررات معماري و شهرسازي انرژي کارا 212 12 ارزشهای اقلیمی ایران با نگرش تاثیر بر طراحی معماری بهینه ساز مصرف انرژی 242 12 1 معماری منطقه معتدل و مرطوب 262 12 2 معماری منطقه گرم و خشك 282 13 مزایاي مقررات معماري و شهرسازي انرژي کارا 312 14 مدلسازي دینامیک 30 ساختمان در شرایط کاملا مشابه 312 15 پتانسیل بالاي صرفه جویی انرژي در ساختمان هاي مسکونی اقلیم شهر تهران 33فصل 3 ضوابط ساختمانی و مدیریت انرژي، نمونه هاي موردي: زواره (ایران) و سانتافه (آمریکا) 23 1 مقدمه 23 2 چارچوب ارزیابی چند معیاري 43 3 جنبه هاي چارچوب چند معیاري 43 4 روش تحقیق 53 5 ارزیابی ضوابط سانتافه و زواره 63 6 نتیجه گیری 93 7 مراجع 11فصل 4 ارائه راهكارهايي براي صرفه جويي در مصرف انرژي 24 1 مقدمه 24 2 پيشنهادات براي كاهش مصرف انرژي 34 3 114 4 شكل 1 انرژي بازيابي شده و صرفه‌جويي در مصرف ساليانه سوخت بر حسب بخار توليدي 114 5 114 6 شكل 2 شماره ي كلي بويلر داراي قسمت بازيابي حرارت از گازهاي دودكش 114 7 روش‎های صرفه‎جویی انرژی در ساختمان‌های موجود 154 7 1 اصلاحات در ساختار و پوشش خارجی ساختمان : 164 7 2 ب اصلاحات سیستم روشنایی و توان الکتریکی : 174 7 3 استفاده از کنترل‌ها : 184 7 4 اصلاحات سیستم گرمایش، تهویه مطبوع و تجهیزات متنوع دیگر: 194 7 5 اصلاحات تجهیزات احتراقی : 234 7 6 استفاده از پنجره‎های مانع حرارتی: 244 7 7 توصیه های بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات حرارتی و آبگرم مصرفی 254 8 مراجع 27فصل 5 بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به طراحی اقلیمی ساختمان های مسکونی 25 1 مقدمه 25 2 موقعیت ساختمان در پلان 35 2 1 منطقه معتدل و مرطوب 45 2 2 منطقه گرم و خشك 85 2 3 منطقۀ گرم و مرطوب 95 2 4 منطقۀ سرد 145 3 مشهد 165 4 طراحی اقلیمی در بافت های مسکونی مشهد 165 5 مراجع 20فصل 6 بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان؛ نگاهی به تجربه مالزی [] 226 1 مقدمه 226 2 سیاست انرژی در مالزی 236 3 بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان در مالزی 236 4 طرح خانه های سبز در مالزی 246 5 طرح کارایی انرژی 246 6 طرح استفاده از انرژی های تجدید پذیر 256 7 مدیریت و کنترل میزان استفاده از نور آفتاب ونقش صنعت شیشه 266 8 ایزولاسیون وعایق بندی سقف و دیوارها 276 9 استفاده از سیستم ها وپنل های خورشیدی 286 10 سیستم سایه بانی در ساختمان 286 11 تحقیق و توسعه در خدمت بهینه سازی مصرف انرژی 296 12 سیاست تعرفه های تصاعدی و کاهش تدریجی سوبسیدها در بخش انرژی 29فصل 7 عایق کاری ساختمان [] 317 1 مقدمه 317 2 انواع عایق کاری : 317 3 چه جاهایی باید عایق کاری شوند؟ 327 4 چند راهنمایی کلی برای نصب عایق ها 327 5 اندازه مطلوب صدا درساختمان های مختلف 38فصل 8 بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمانهاي هوشمند 448 1 مقدمه: 448 2 انواع سیستمهاي EMS و کاربريهاي مختلف 458 3 سیستم مدیریت ساختمان: 458 4 انواع سیستمهاي BMS 488 4 1 Time of data scheduling: 488 4 2 Temperature/time optimization: 488 4 3 Demand control systems: 498 5 روشهاي کاهشاتلاف انرژي در صورت عدم وجود EMS 498 6 عایقهاي حرارتی: • 508 7 جلوگیري از تهویه طبیعی: • 508 8 کنترل نور خورشید: • 508 9 انتخاب نوع موتور • 508 10 جمعبندی 518 11 منابع: 53فهرست مراجع 55فهرست جدول‌هاعنوان صفحهجدول ‏2 1کل نیاز سالانه بخش مسکن به تولید واحدهاي مسکونی (( (منبع: وزارت مسکن و شهرسازي، 1388) 11جدول ‏2 2: مصرف انرژي ساختمان هاي مسکونی (کیلووات ساعت بر متر مربع در سال) 14جدول ‏3 2: ارزیابی میزان پوششدهی ضوابط سانتافه در مدل ام ام اف 6جدول ‏3 3: ارزیابی میزان پوشش دهی ضوابط زواره در مدل ام ام اف 7جدول ‏3 4: ارزیابی میزان پوششدهی ضوابط سانتافه در مدل MMF 9

فهرست شكل‌‌هاعنوان صفحهشکل ‏2 1: مصرف انرژي در ایران در بخش هاي مختلف 4شکل ‏2 2میزان تولید دي اکسید کربن در بخش هاي مختلف در ایران 5شکل ‏2 3: مقررات و استانداردهاي مصرف انرژي ساختمان ها در آلمان طی سال هاي مختلف که باعث کاهش موثر مصرف انرژي ساختمان ها طی چند سال شده است. 15شکل ‏2 4مصرف انرژی با نسبت های مختلف دیواره جنوبی به دیواره شرقی 23شکل ‏2 5ساختمان هاي مدلسازي شده 31شکل ‏2 6مصرف انرژی ساختمان با معماری مناسب با شهر تهران 33شکل ‏2 7مقایسه کل مصرف انرژي ساختمان موجود و ساختمان با طراحی معماري مناسب در شهر تهران 34شکل ‏2 8میزان دریافت و اتلاف انرژي در ساختمان مسکونی موجود و طراحی شده 34شکل ‏2 9: میزان مصرف انرژي ساختمان مسکونی موجود و طراحی شده 35شکل ‏2 10: میزان دریافت و اتلاف انرژي در دو اتاق از ساختمان مسکونی طراحی شده 35شکل ‏5 1 کوران همراستا و غیرهمراستا 5شکل ‏5 2 اجزای سقف شيروانی در شيوه ی سنتی آن 6شکل ‏5 3 ايجاد كرسي براي جدا كردن ساختمان از كف 7شکل ‏5 4 نمونه ای از پلان و نمای خانه های سنتی منطقه گرم و مرطوب 11شکل ‏5 5 اتاق هایی با سقف های بلند در منطقه گرم و مرطوب 13شکل ‏5 6 پوشش حصیری پنجره ها برای جلوگیری از حرارت ناشی از تابش خورشید 18شکل ‏5 7 ورودی خانه در ترازی پائین تر از معبر عمومی برای هدایت احتمالی آب به درون خانه 19شکل ‏5 8 ورودی زیرزمین برای استفاده در تابستان 19شکل ‏5 9 حوض مرکزی حیاط برای تامین سرمایش 20